ولی اینا که به ترامپ نامه نوشتن به نظرم اصن نامه نوشتن هم بلد نبودن. به من بود میگفتم توحید و مهسا دراز و یارو رو تحویل میدیم عوضش یه دونه از تحریما رو بردارین

ولی من اگه بچه دار شم به جای کتاب خوندن بهش فیلم میدادم ببینه و موسیقی که گوش کنه.
اینجوری پس فردا بره تو جمع دوستاش حداقل یه حرفی برای گفتن داره  #حقیقت تلخ

منبع : فِکر میکُنَن ما خَریم ツ حسن مینویسه:
برچسب ها : نامه نوشتن دانلود زيرنويس فارسي